1.  ท่านสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองโดยดาวน์โหลด  แบบเสนอบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  2.  หรือส่งผ่านแบบฟอร์ม Online  ด้านล่าง  **ต้องส่ง 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ Word (.doc หรือ .docx) และ ไฟล์ PDF (.pdf) และชื่อไฟล์ควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ