1.  ท่านสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองโดยดาวน์โหลด  แบบเสนอบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  2.  หรือส่งผ่านแบบฟอร์ม Online  ด้านล่าง  **ต้องส่ง 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ Word (.doc หรือ .docx) และ ไฟล์ PDF (.pdf) และชื่อไฟล์ควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
อีเมล Print
*ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)
 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
คำสำคัญ
 
*ชื่อ - นามสกุล
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย
 
*อัพโหลดไฟล์ (.doc หรือ .docx)
*อัพโหลดไฟล์ (.pdf)
หน่วยงาน/องค์กร
 
ที่อยู่
 
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
*อีเมลล์